Värien muodostuminen näytöllä ja paperilla


© Timo Ahjos 9.7.2005
täydennetty 26.9.2005
Viittausosoite: www.ahjos.net/colors
Kommentit: Keskustelufoorumille

Näillä sivuilla on perustietoa väriasioista. Tulostamalla tämän artikkelin paperille voit tutkia, kuinka hyvin tulostimesi antaa eri värejä. Liitteenä olevan sivun "72 Sample Colors" tulostan itse paperille viikottain, jotta mustesuihkutulostimen värisuuttimet eivät pääse kuivumaan. Se käyttää jonkin verran jokaista väriä. Tulee halvemmaksi käyttää mustetta säännöllisesti kuin puhdistaa tukkeutuneet värisuuttimet liuottamalla ja pumppaamalla. Artikkelin loppuun lisäsin 26.9.2005 uuden luvun "nimetyistä väreistä".

Perusvärit näyttölaitteella (RGB)

Värit merkitään RGB-järjestelmässä kolmella luvulla. Ne ilmoittavat, paljonko värissä on punaista (Red), vihreää (Green) ja sinistä (Blue). Luvut kirjoitetaan joko kymmenjärjestelmän numeroin 0-255 tai vastaavin heksadesimaalijärjestelmän numeroin 00-FF. Molemmat tarkoittavat samaa, joten kysymys on vain kahdesta erilaisesta kirjoitustavasta. Heksadesimaalijärjestelmän kantaluku on 16 ja kirjaimet A-F vastaavat kymmenjärjestelmän numeroita seuraavasti:

A = 10, B = 11, C = 12, D = 13, E = 14, F = 15
Numeroa 16 ei siis ole, koska pienin numero on 0 (nolla).

Tietokoneen näyttölaitteen perusvärit:

Musta 000000(  0,   0,   0) = Ei väriä
Punainen (Red) FF0000(255,   0,   0)
Vihreä (Green) 00FF00(  0, 255,   0)
Sininen (Blue) 0000FF(  0,   0, 255)

Valkoinen FFFFFF(255,255,255) = Kaikki värit

Perusvärit paperilla (CMYK)

Paperi poikkeaa näyttölaitteesta siinä, että väritön paperi on valkea, kun taas väritön näyttölaite on musta. Puhdas valkoinen paperi heijastaa kaikki auringonvalon värit. Paperi saadaan näyttämään värilliseltä siten, että väriaineella estetään yhden tai useamman värin heijastuminen.

Paperitulostukset perusvärit:

Valkoinen FFFFFF(255, 255, 255) = Puhdas paperi, kaikki värit heijastuvat
Sinivihreä (Cyan) 00FFFF(  0, 255, 255) = Punainen imeytetty
Sinipunainen (Magenta) FF00FF(255,   0, 255) = Vihreä imeytetty
Keltainen (Yellow) FFFF00(255, 255,   0) = Sininen imeytetty

Musta (Black) 000000(  0,   0,   0) = Kaikki värit imeytetty

"Web-turvalliset värit"

RGB-järjestelmässä on värejä yhteensä 256 x 256 x 256 = 16 777 216. Ei olisi mielekästä näyttää niistä kaikista tässä esimerkkiä. Sen vuoksi poimin tähän niiden joukosta 216 värin paletin, joka tunnetaan nimellä " Web Safe Colors" (myös "Browser Safe Colors"). Siihen aikaan, kun näytöissä oli vain 256 väriä, nämä värit olivat yhteiset kaikilla tietokoneilla (PC, Mac ym).

  FFFFFF   FFFFCC   FFFF99   FFFF66   FFFF33   FFFF00
  FFCCFF   FFCCCC   FFCC99   FFCC66   FFCC33   FFCC00
  FF99FF   FF99CC   FF9999   FF9966   FF9933   FF9900
  FF66FF   FF66CC   FF6699   FF6666   FF6633   FF6600
  FF33FF   FF33CC   FF3399   FF3366   FF3333   FF3300
  FF00FF   FF00CC   FF0099   FF0066   FF0033   FF0000
 
  CCFFFF   CCFFCC   CCFF99   CCFF66   CCFF33   CCFF00
  CCCCFF   CCCCCC   CCCC99   CCCC66   CCCC33   CCCC00
  CC99FF   CC99CC   CC9999   CC9966   CC9933   CC9900
  CC66FF   CC66CC   CC6699   CC6666   CC6633   CC6600
  CC33FF   CC33CC   CC3399   CC3366   CC3333   CC3300
  CC00FF   CC00CC   CC0099   CC0066   CC0033   CC0000
 
  99FFFF   99FFCC   99FF99   99FF66   99FF33   99FF00
  99CCFF   99CCCC   99CC99   99CC66   99CC33   99CC00
  9999FF   9999CC   999999   999966   999933   999900
  9966FF   9966CC   996699   996666   996633   996600
  9933FF   9933CC   993399   993366   993333   993300
  9900FF   9900CC   990099   990066   990033   990000
 
  66FFFF   66FFCC   66FF99   66FF66   66FF33   66FF00
  66CCFF   66CCCC   66CC99   66CC66   66CC33   66CC00
  6699FF   6699CC   669999   669966   669933   669900
  6666FF   6666CC   666699   666666   666633   666600
  6633FF   6633CC   663399   663366   663333   663300
  6600FF   6600CC   660099   660066   660033   660000
 
  33FFFF   33FFCC   33FF99   33FF66   33FF33   33FF00
  33CCFF   33CCCC   33CC99   33CC66   33CC33   33CC00
  3399FF   3399CC   339999   339966   339933   339900
  3366FF   3366CC   336699   336666   336633   336600
  3333FF   3333CC   333399   333366   333333   333300
  3300FF   3300CC   330099   330066   330033   330000
 
  00FFFF   00FFCC   00FF99   00FF66   00FF33   00FF00
  00CCFF   00CCCC   00CC99   00CC66   00CC33   00CC00
  0099FF   0099CC   009999   009966   009933   009900
  0066FF   0066CC   006699   006666   006633   006600
  0033FF   0033CC   003399   003366   003333   003300
  0000FF   0000CC   000099   000066   000033   000000

Kauniimpia, nimettyjä värejä

Edellä esitetyt värit näyttivät 15 vuotta sitten upeilta tietokoneen tuottamiksi, mutta nykyisin ne tuntuvat aika raaoilta. Nykyisin ei olekaan enää pakottavaa tarvetta rajoittua "Web-turvallisten" värien käyttöön edes Web-sivuilla.

Miljoonien värien joukossa muutamat kymmenet värit ovat niin suosittuja, että niille on annettu oma nimensä. Seuraavassa on linkkejä eräisiin värikarttoihin, jotka esittelevät nimettyjä värejä.

Huomaa seuraavat seikat:

Linkkejä värikarttoihin: