Muistiinpanoja Brynolf Honkasalon kirjasta
"Erinäiset rikokset" vuodelta 1964
Tämä ei ole nykyistä lainsäädäntöä!
Paluu luokitusaiheen kansilehdelle

XII Yleisvaaralliset rikokset

Vaara on yleinen, kun sen alaiseksi ei joudu yksi ainoa määrätty tai useammat määrätyt henkilöt tai määrätty omaisuus, vaan se uhkaa epämääräistä ihmisjoukkoa tai omaisuutta. Vaara on siis yleinen, vaikka edeltäkäsin tiedetään, että se kohdistuu vain yhteen henkilöön, kun vain on tietymätöntä, kuka tämä henkilö on; niinikään silloin, kun se kohdistuu yhden henkilön omaisuusesineisiin, kun on tuntematonta, mitkä esineet ovat uhanalaisia.

88 § Murhapoltto
89 § Räjähdyksen aiheuttaminen
90 § Vedentulvan aikaansanti
91 § Vaaran aiheuttaminen rautatien käytössä
92 § Haitan tai viivytyksen aiheuttaminen rautatien taikka kanava- tai sulkulaitoksen käyttämisessä
93 § Yleisvaarallinen vahingonteko
94 § Yleisen sähkölennätin- tai puhelinlaitoksen käyttämisen estäminen tai häiritseminen
95 § Laivan haaksirikkoon saattaminen
96 § Laivakulun ohjaukseksi asetetun merkin hävittäminen
97 § Kaivon, ruoka-aineen ym. myrkyttäminen
98 § Laitumen, niityn, rehuvaraston, elukanjuoman ym. myrkyttäminen
99 § Kulkutaudin levittäminen ihmisiin
100 § Kulkutaudin levittäminen eläimiin
101 § Hankintasopimuksen täyttämättä jättäminen


Edellinen rikosluokka Rikosluokkien luettelo Seuraava rikosluokka