Muistiinpanoja Brynolf Honkasalon kirjasta
"Erinäiset rikokset" vuodelta 1964
Tämä ei ole nykyistä lainsäädäntöä!
Paluu luokitusaiheen kansilehdelle

XVI Virkarikokset

151 § Passiivinen lahjominen
152 § Tahallinen vääryyden tekeminen tuomitsemisessa tai päättämisessä
153 § Väärä ilmianto
154 § Rangaistuksen luvaton täytäntöönpano
155 § Vangin vapauttaminen
156 § Väärennysrikokset
157 § Viran puolesta vastaanotetun tai hallussa pidetyn kavaltaminen
158 § Veron, tullin tai muun yleisen ulosteon laiton asettaminen tai sen vääryydellä poispyyhkiminen
159 § Kehoitus varojen kokoamiseen
160 § Antimen tai suosiolahjan ottaminen vieraalta vallalta
161 § Luvaton avion liittäminen
162 § Kirjeen luvaton avaaminen ym.
163 § Sähkösanoman väärentäminen ym.
164 § Yleisvaaralliset rikokset
165 § Yllytys virkarikokseen tai sen estämättä jättäminen
166 § Lainan ottaminen käskynalaiselta virkamieheltä
167 § Tuottamuksellinen valtiosalaisuuden ilmaiseminen
168 § Virkasalaisuuden ilmaiseminen
169 § Tahallinen virkarikos, josta muualla rikoslaissa ei ole erityistä rangaistusta määrätty
170 § Tuottamuksellinen virkarikos, josta ei ole erityistä rangaistusta säädetty


Edellinen rikosluokka Rikosluokkien luettelo Seuraava rikosluokka