Muistiinpanoja ICD:n tautiluokituksesta

Näillä sivuilla on maallikon yksityiskäyttöön poimimia otteita Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen (STAKES, Luokituskeskus, PL 220, 00531 Helsinki) julkaisuista "Tautiluokitus ICD-10 v.1996" ja "Täydennysosa 16.12.96", joka tuli voimaan 1.1.1998.HUOM! Tämä ei ole virallinen tietolähde! Sellainen löytyy osoitteesta www.terveysportti.fi

Tilanne heinäkuussa 1999: Teos oli Helsingin kaupunginkirjastoissa Pasilassa, Rikhardinkadulla, Töölössä, Kalliossa ja Itäkeskuksessa - kaikissa käsikirjaosastolla 616.2 (ei lainata). Teoksesta on jo olemassa uudempikin laitos vuodelta 1998, joka tuli voimaan 1.1.1999. Se löytyi kirjakaupoista (hinta 645 mk) ja Espoon pääkirjastosta (käsikirjat 59.508, ei lainata). Pääkaupunkiseudun ulkopuolellakin näitä kirjoja varmaankin on kirjastoissa, mutta en tiedä niistä.


F00-F99 Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt

Sisältää myös psyykkisen kehityksen häiriöt.

Ei sisällä:
- Epämääräisiä oireita tai kliinisiä löydöksiä (R00-R99, lähinnä R40-R69)
- Hoitoa suvussa esiintyvän psyykkisen häiriön takia (Z81)
- Tutkimuksia tai hoitoa potilaan aiemman psyykkisen häiriön tai käyttäytymishäiriöiden takia (Z86.5)

F00-F09 Elimelliset aivo-oireyhtymät
F10-F19 Lääkkeiden ja päihteiden aiheuttamat elimelliset aivo-oireyhtymät ja käyttäytymisen häiriöt
F20-F29 Skitsofrenia, skitsotyyppinen häiriö ja harhaluuloisuushäiriöt
F30-F39 Mielialahäiriöt (affektiiviset häiriöt)
F40-F48 Neuroottiset, stressiin liittyvät ja somatoformiset häiriöt
F50-F59 Fysiologisiin häiriöihin ja ruumiillisiin tekijöihin liittyvät käyttäytymisoireyhtymät
F60-F69 Aikuisiän persoonallisuus- ja käytöshäiriöt
F70-F79 Älyllinen kehitysvammaisuus
F80-F89 Psyykkisen kehityksen häiriöt
F90-F98 Tavallisesti nuoruusiässä alkavat käytös- ja tunnehäiriöt

Eräitä muita:

W14 Puusta pudonnut
Z55-Z65 Sosioekonomisiin ja psykososiaalisiin olosuhteisiin liittyvät terveysvaarat
Z70-Z76 Yhteydenotto terveyspalvelujen tuottajiin muissa yhteyksissä
Z99.9 Riippuvuus määrittämättömistä apukoneista ja/tai muista apuvälineistä
(Tietokoneista ja Internetistä? :-)

Paluu masennusaiheiselle linkkisivulle     Paluu tämän sivun alkuun