CURRICULUM VITAE


Versio 6.7.2020
Sisältää 8 linkkiä

Timo-Tapio Ahjos (syntynyt 1948 Lahdessa)

Koulutus:

1967Ylioppilas, Helsingin Kaksoisyhteislyseo (HKYL)
1971Filosofian maisteri Helsingin Yliopistosta, pääaine sovellettu matematiikka (stokastiikan linja)
1973Sosiaali- ja terveysministeriön hyväksymä vakuutusmatemaatikko (SHV)
1975Vänrikki (rannikkojääkäri)
 Jatkokoulutuksena useita lyhyitä kursseja ja seminaareja liikkeenjohdon, palvelujen markkinoinnin, riskienhallinnan, tietotekniikan ja finanssitoiminnan aloilta

Perhesuhteet:

Yksitysasia

Työkokemus:

Kesät 1963-1964 Lähetti ja vahtimestarin sijainen,
Pohjoismaiden Yhdyspankki Oy, Helsinki-Keskuskatu
Kesät 1965-1967 Kesätyöpaikkoja Saksassa ja Ruotsissa
01.06.70- 18.09.70 Ohjelmointiharjoittelija, Oy Nokia Ab
11.03.71- 31.03.73 Vakuutusvirkailija Kansan eläkevakuutusosastolla
01.04.73- 31.12.73 Jaostopäällikkö Kansan eläkevakuutusosastolla
01.01.74- 31.01.80
Aktuaari (päämatemaatikko), Eläkevakuutusosakeyhtiö Kansa ja Eläkekassa Tuki
01.05.80- 31.12.81 Apulaisjohtaja, Jälleenvakuutusosakeyhtiö Kansa
01.01.82- 03.01.83 Apulaisjohtaja, Kansa-yhtymä Oy
03.01.83- 31.10.87 Toimitusjohtaja, Finanssipalvelu Oy Kansa
03.01.83- 14.03.88 Hallituksen jäsen, Finanssipalvelu Oy Kansa
27.08.84- 31.10.87 Toimitusjohtaja, Pikarahoitus Oy
27.08.84- 14.03.88 Hallituksen jäsen, Pikarahoitus Oy
01.02.79- 31.03.85 Kansa-konsernin ulkomaantoiminnan johtoryhmän jäsen
(Vice President - Finance, International Division)
01.02.79- 31.10.87 Kansa-konsernin kotimaan sijoitustoiminnan
johtoryhmän jäsen
28.03.80- 21.04.87 Johtokunnan varajäsen, Peruspankki Oy
24.02.82- 31.03.85 Treasurer,
Kansa International Insurance Company (Bermuda) Ltd.
01.11.87- 31.08.88 Toimitusjohtaja,
Helsingin Pörssiclearing Oy
01.11.87- 30.11.88 Toimitusjohtaja,
Helsingin Optio- ja Futuuripörssi Osuuskunta - HOFE
04.01.89- 30.04.89 Riippumaton konsultti
(Startel Oy:n ja Talouselämän tilaama selvitys rahamarkkinainstrumenteista ja -tietojärjestelmistä)
15.05.89- 31.05.95 Kehityspäällikkö,
Kansallis-Osake-Pankki / Treasury
01.06.95- 30.04.96 Sapattivuosi/opintovapaa Meritan maksaman erorahan turvin
02.05.96- 31.01.03 Treasurylaskenta-, treasuryjärjestelmä- ja internet-konsultointia oman osakeyhtiön lukuun yhdelle toimeksiantajalle kerrallaan. Asiakkaina Postipankki, Sosiaali- ja terveysministeriö ja Valtiokonttori.
01.02.03- 31.12.03 Projektipäällikkö, määräaikainen virkasuhde
Valtiokonttorin Rahoitus-yksikkö
01.01.04- "Eläkeputkessa"
Taloyhtiön luottamustehtäviä: Varatilintarkastaja (2005-2007), Tilintarkastaja (2007), Hallituksen puheenjohtaja (2008-2010), Toiminnan tarkastaja (2011-)
1.6.2011- Vanhuuseläkkeellä

Desktop- ja Internet-julkaisut:

1975 "Eläkevakuutusmatematiikan peruskäsitteitä"
1976 "Vakuutusyhtiön liikekulujen ideaalistandardi" (Menetelmäehdotus)
1989 "Suomen rahamarkkinat - Katsaus nykyiseen käytäntöön ja ehdotuksia elektronisen tiedonvälityksen kehittämiseksi"
1993, 94 "Finanssiriskien hallinta". Vuoden 1994 versio verkossa!
1994 "Sovelluskehitysohjelmiston valinta PC-ympäristöön"
1994 "Asiakirjahallinto - Suurasiakastoiminnon kontribuutio ASKI-projektille"
1992, 96 "Tietotekniikka ja johtaminen mikrojen aikakaudella". Vuoden 1996 versio verkossa!
1996 "Swap-sopimusten arvostusogelmat - Ratkaisuehdotus". Tilattu konsulttityö.
1998-99 "Insurance on the Internet and in Other Electronic Media - Issues for Supervisors". Tilattu konsulttityö.
1995- Kotisivuaineisto internetissä. Nykyinen pääosoite http://www.ahjos.net/
2010- Verkkopäiväkirjat eli blogit internetissä 2010- osoitteissa http://tahjos.blogspot.com/ ja http://timontti.blogspot.com/

Muita harrastuksia ja ominaisuuksia:

Kielitaito: